แนะนำสาย 516

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากที่สาย 516 นำรถปรับอากาศยูโรทูมาให้บริการ ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย รถสภาพดี แอร์เย็น ช่วง 2-3 วันผ่านมา จำนวนรถยูโรทูลดลง จึงอยากมา ขสมก เพิ่มรถยูโรทูมากขึ้น หรือใช้รถรุ่นนี้ทั้งหมดเลย เนื่องจากเป็นสายที่ผู้โดยสารมาก เป็นหน้าตาขององค์กร ทำให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้น และ ขสมก เองจะมีรายได้ที่ดีขึ้นด้วย