แนะนำการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้พัฒนาโปรแกรมการบอก ทาง ที่จอหน้ารถ ครับ อยากให้มี เสียงบอกทางด้วยครับ เหมือนรถไฟฟ้า ครับ เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้กับผู้โดยสาร ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะเข้ามา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ