แนะนำการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รถร่วมบริการของเอกชนทุกสายได้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเพิ่มอีก 1 บาท ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสาธารณะ โดยเฉพาะในประชาชนที่ใช้บริการในย่านถนนเสรีไทย เพราะบนถนนเสรีไทยในช่วงระหว่างมีนบุรี-บางกะปิ ไม่มีรถโดยสารของ ขสมก. ให้บริการเลย มีแต่รถโดยสารของบริษัทเอกชนให้บริการเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วที่ไม่มีรถโดยสารของ ขสมก. ให้บริการในช่วงระยะดังกล่าว ตั้งแต่มีการยกเลิกเส้นทางสาย 517 (นิคมฯ ลาดกระบัง-บางกะปิ) และสาย 549 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางกะปิ) โดยสาย 517 มีการอ้างว่าวิ่งทับเส้นทางของรถโดยสารเอกชนและเป็นรถเถื่อน ไม่มีสัมปทานในการวิ่ง, สาย 549 เป็นสายที่มีสัมปทานถูกต้อง แต่เมื่อให้บริการไป ตัดระยะ และหายไปจากเส้นทางที่เคยวิ่ง และที่มีโครงการ "รถเมล์ฟรี จากภาษีประชาชน" เพื่อบรรเทาค่าครองชีพนั้น ประชาชนในแถบนี้ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเลย เพราะไม่มีรถโดยสารของ ขสมก. ให้บริการ มีแต่สาย 526 มาหมดระยะที่อู่สวนสยาม และสาย 502 ปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ให้ออกจากอู่สวนสยามไปสุดระยะที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการใช้บริการของประชาชนเลย เพื่อให้การให้บริการของ ขสมก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอแนะนำการให้บริการดังนี้ 1. ปรับเปลี่ยนเส้นทางของรถโดยสารสาย 502 ให้ไปเริ่มต้นทางที่อู่มีนบุรี โดยให้มีรถโดยสารสีครีม-แดง และรถปรับโดยสารอากาศในการให้บริการ โดยรถโดยสารสีครีม-แดงวิ่งผ่านนิด้า, ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง แล้วเข้าสู่เส้นทางปกติ และรถโดนสารปรับอากาศให้วิ่งตามเส้นทางปกติ 2. จัดตั้งรถโดยสารสาย 517 เส้นทาง นิคมฯ ลาดกระบัง-บางกะปิ กลับมาให้บริการเช่นเดิม โดยมีสัมปทานการเดินรถที่ถูกต้อง และแยกการเดินรถให้เป็นอิสระกับสาย 517 เส้นทางปกติ (รถโดยสารปรับอากาศ) โดยจะใช้สีบอกเลขสายเป็นสีแดง หรือใช้เลขบอกสาย 517ก ก็ได้ ตามความเหมาะสมของ ขสมก. และอีกเหตุผลที่แนะนำการให้บริการทั้ง 2 ข้อข้างต้น ก็เพราะว่า รถโดยสารทั้ง 2 สาย สามารถวิ่งให้บริการตลอดคืนได้ เพราะในช่วงหลัง 22.00 น. เป็นต้นไป จะไม่มีรถโดยสารวิ่งให้บริการบนถนนเสรีไทยเลย และที่สำคัญหลังเวลา 20.00 น. รถโดยสารเอกชน (สาย 27, ปอ. 27, สาย 151) จะมีให้บริการน้อยลง แต่เป็นช่วงที่มีผู้รอใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ ขสมก. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง 2 ข้อข้างต้นด้วย ขอขอบพระคุณในการดำเนินการ