แนะนำการใช้ตั๋วล่วงหน้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยทำป้านรึอะไรก็ได้ ติดในรถให้เห็นได้ชัดเจนว่ารถคันนี้ใช้ตั๋วล่วงหน้าได้ รถบางคนบางสายก็แยกไม่ออกว่าคันนี้รถเอกชนรถร่วมรึเปล่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ