แนะนำการปรับเส้นทางเดินรถเขต 6 สาย ปอ.79

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมขอเสนอให้สาย 79 เมื่อรถวิ่งเที่ยวกลับมาจาก รพ.ธนบุรี 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แล้วไปกลับรถตรงวัดบุณฯ แล้วเข้าเส้นทางเดิม พอถึงต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ก็เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรมราชชนนี ขึ้นสะพานกลับรถ เข้า ถ.บรมราชชนนีตามเดิม แล้วเข้าอู่ ซึ่งช่วงที่เข้า ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ก็รับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ แต่สำหรับใครที่จะนั่งสาย 79 จากพุทธมณฑลสาย 2 ไปราชประสงค์ ก็ให้มาต่อรถที่อู่บรมราชชนนี รอคันหลังต่อไป จะแก้ปัญหาผู้โดยสารเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสองต่อได้ในระดับหนึ่ง ผู้โดยสารไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อตั๋วสัปดาห์ใช้ได้ เพราะค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีอยู่ โปรดพิจารณาครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ