แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานติดโควิด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากประกาศของขสมก. กรณีที่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารติดโควิด หากเรามีแนวโน้มว่าได้ร่วมโดยสารกับรถคันดังกล่าว เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ