แถลงข่าว โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ ให้บริการฟรี เพื่อสนับสนุนการเดินทางให้กับประชาชนที่เดินทาง เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพประกอบ: 
30