แจ้ง 145 ปอ ขับรถแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เส้นศรีนครินทร์ ฝั่ง สมุทรปราการ ขับรถเร็วมาก วิ่งซ้ายที่ขวาที่. ขับค่อมแลน บีบแตรไล่รถประชาชนหมด เหตุเกิด วันอาทิต ที่ 22-10-17 เวลาประมาณ11:00น รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการ อบรมพนังงานขับและ ทำโทษ ด้วยครับ ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงไปมากกว่านี้ หรือต้องการลงโซเชียว ก้อได้ครับผมมีคลิป อยู่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 145 ทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ