แจ้งรถ ปอ. 22 ไม่จอดให้สนิทขณะลงรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมล์ ปอ.22 นั่งจากแฟชั่นมาลงป้ายอมอรินี่สวนสยาม คนขับไม่จอดรถให้สนิท ปล่อยให้ผู้โดยสารก้าวลงไปพร้อมรถที่เคลื่อนที่ ไม่มีความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้โดยสารเลย เหตุเกิดวันที่ 31 พ.ค. 62 เวลาประมาณ 13.20 น. ป้ายอมอรินี่สวนสยาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ