แจ้งรถเมล์ 142 ไม่จอด ป้ายหัวกระบือเมื่อวันที่ 9 ต.ค.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง แจ้งรถเมล์ 142 ไม่จอด ป้ายหัวกระบือเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ช่วงเวลาที่ผ่านป้ายนี้คือ 6.10 น. รบกวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 142 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 142 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ในส่วนของพนักงานขับรถ ในวันและเวลาดังกล่าว ที่วิ่งขวาไม่รับผู้ใช้บริการ ทางผู้จัดการสาย 142 จะดำเนินการตรวจสอบและสอบสวน พนักงานดังกล่าว และจะลงโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ