แจ้งรถเมล์ไม่ยอมจอดป้าย 509 ทั้งสามคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 23:20 บริเวณป้ายรถเมล์ ตรงข้ามซอยเสริมมิตร ก่อน BTS บางหว้า สาย 509 สามคัน ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งสามคัน วิ่งเลนขวาเลยข้ามป้ายหมดทุกคัน เลขรถ 6-56118 / 6-56019 / 6-56105 ไม่แน่ใจว่าจะรีบกันไปไหน วิ่งมาติดๆ กันสามคันแล้วไม่จอดป้ายทั้งสามคัน โบกแล้วแต่ไม่ยอมจอดเพราะวิ่งเลยขวาเลยไม่เข้าป้าย ถ้าจะวิ่งแบบนี้ไม่ต้องปล่อยรถเลยก็ได้ครับ รูปประกอบแสดงรถที่วิ่งผ่านป้ายตรงข้ามซอยเสริมมิตนไปทั้งสามคัน https://ibb.co/mdWgOz https://ibb.co/cG7AGK https://ibb.co/jPfxwK

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องรถประจำทางสายปอ.509 ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีกทาง ขสมก.จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ