แจ้งรถเมล์สาย ปอ. 547ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมล์สาย ปอ. 547ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร วิ่งเลนขวาสุด ขับเร็ว ทะเบียนรถ 3095

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.547 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ