แจ้งรถเมล์รวันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สีแดงสาย96 ทะเบียน2-80203 มีควันดำมาก ปล่อยออกมาได้ไง สตาร์รถทีคนที่อยู่ป้ายรถเมแตกกระเจิง อย่าขึ้นแต่ค่าโดยสารปรับปรุงองค์กรด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ