แจ้งรถเมล์ควันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 11 2-80148. ควันรถดำและเหม็น มาก. ส่งผลกระทบต้อรถรอบข้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการซ่อมแซมเครื่องยนต์มิให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน และอุปกรณ์ในรถให้อยู่ในความสมบูรณ์ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ