แจ้งรถเมลล์จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมลล์ สาย ปอ.14 ทะเบียน 15-4705 มีพฤติกรรมขับรถไม่สุภาพ ปาด2เลนเพื่อเข้าป้าย ขับรถเปียดผู้อื่น บีบแตรไล่คนอื่นทั้งๆที่รถติด คนขับรูปร่างอวบ ผิวคล้ำๆ เหตุเกิดเมื่อ 21:00 ของ วันที่ 4/4/2019 ควรมีการอบรมพนักงาน หรือ มีบทลงโทษ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท วิน วิน เอ็นจีวี จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย ปอ.14-50 ทะเบียน 15-4705 ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานประจำรถให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท วิน วิน เอ็นจีวี จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย ปอ.14-50 ทะเบียน 15-4705 ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานประจำรถให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.