แจ้งรถร่วมบริการ ทะเบียน 12-4143 ขับรถเบียดเลน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 108 นี้ทะเบียน 12-4143 ขับรถเบียดเลน ทำให้รถต้องเบรคกระทันหันและเกิดการชนท้ายของรถคันด้านหลังเกิดขึ้น ซึ่งการขับแทรกเล่นจากทางซ้ายสุดเข้ามาแทนที่จะเดินช่องทางของตัวเองซึ่งอยู่ทางซ้ายสุดเสมอ โปรดรับฬราบและดำเนินกาี

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 108 ขับรถเบียดนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ