แจ้งพฤติกรรมคนขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถสาย 40 ลำสาลี เลข 14-1340 แสดงพฤติกรรมพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร ซึ่งผู้โดยสารจะลงรถประตูหน้าและได้กดกริ่งแล้ว แต่ไม่ดัง หันมาตะหวาดผู้โดยสารว่ากดกริ่งหน่อยไม่ได้หรือไง และตลอดทางการขับรถพูดจาไม่สุภาพตลอดเส้นทาง