แจ้งการใช้คำพูด พนักงาน เก็บ เงินโดนสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 205 วันที่ 27/9/60 เวลา ช่วง 8.20-8.30 ขึ้นรถจาก แยกถนนตกมา ไอซีซี แจ้งการใช้คำพูด พนักงาน เก็บ เงินโดนสารใช้คำพูดไม่เหมาะสม ครับ เหตุการณ คือหยิบ เหรียญ จ่ายเงิน ให้ช้า และพนักงานพูดว่า หยิบทีเดียวเลยก็ได้นะ และ ใช้น้ำเสียงประชดประชัน อาชีพ พนักงานเก็บเงินโดยสารก็ คือ อาชีพ งานบริการ อย่างนึง ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำพูดประชดประชัน ผู้โดยสาร แม้ว่าคุณจะ เหนื่อยหรือโมโหใครมาก็ตาม นะครับ รบกวน ตักเตือนด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ พูดจาเรียบร้อย ห้ามใช้น้ำเสียงประชดประชัน เป็นเด็ดขาด หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ พูดจาเรียบร้อย ห้ามใช้น้ำเสียงประชดประชัน เป็นเด็ดขาด หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ