แจ้งการบริการบกพร่อง สาย 96

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (21/08/2559) ขึ้น สาย 96 ขึ้นจากเดอะมอลล์บางกะปิ ไปทางหมอชิตใหม่ ณ เวลา 22.40 น. ถอนเงินไม่ครบ (ขาดไป 5 บาท) จริงๆเป็นเงินไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าทำกับหลายๆคนก็ไม่ดี รบกวนตรวจสอบด้วยครับ

เรียนผู้ ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องการเก็บและการทอนเงินค่าโดยสารที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดการผิดพลาด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกสามารถทักท้วงได้ทันทีก่อนลงรถ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ