แจ้งการทุจริต กระเป๋ารถเมล์สาย 84ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยค่ะ การฉีกตั๋วแบบนี้เจตนาทุจริตชัดเจน เท่ากับรับเงินแต่ไม่ออกใบเสร็จ สาย 84ก คันที่6-50402 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15:50 ขึ้นจากฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์บางแค ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านดำเนินการอย่างไรแล้วช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ ในฐานะเคยทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี ไม่สามารถนิ่งเฉยการทุจริตได้ ***มีหลักฐานตั๋ว รูปถ่ายกระเป๋ารถเมล์*** ในเว็บโพสไม่ได้แต่ได้ส่งรูปถ่ายเข้าE-mail 1348@bmta.co.th แล้วค่ะ ด้วยความเคารพ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริง ทางองค์การจะลงโทษสถานหนัก (ไล่ออก) ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ