แข่งกับรถร่วม วิ้งขวาไม่รับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
14.40 โดยปนะมานวันมี่17/02/62 วิ้งขวามาเลยรถร่วมอยุ่ด้านหลังไม่จอดทั้งคู้เลย สาย80 ป้ายตรงข้ามโรงเรียนพานิชจรัญ เบอร์รถ12-5156(6-55038)[80]

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ