แก้ไข ภาษา ไทย และ อังกฤษ บนหน้าจอบอกสถานที่ บนรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถเมล์หลายสาย และอ่านชื่อสถานที่ บนหน้าจอ พบว่า ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผิดอย่างมาก โดยเฉพาะ ภาษา อังกฤษ เหมือนใช้ google แปล ซึ่งผิดแบบน่าใจหายค่ะ น่าจะให้หน่วยงานที่มีคงามรู้ด้านภาษา มาแก้ไขค่ะ เรื่องชื่นชม คือการบริการและเป็นมิตรกับผู้โดยสาร รถเมล์สาย 710 ช่วงเช้า 6 โมง จนมี ผู้โดยสารขาประจำ จพนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะมาตรงเวลา และมีน้ำใจ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ