แก้ไขหน่อย 178 รถน้อยเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลายรอบมากค่ะ หลายวันที่เจอ รถทิ้งช่วงเป็นครึ่งชั่วโมง เข้าใจว่ารถติด แต่ช่วยเพิ่มจำนวนรถหรืออะไรก็ได้ที่มันรองรับผู้โดยสาร เดือดร้อนในการทำงานมากๆค่ะ รอรถตั้งแต่6.30 กว่ารถจะมา 7โมงกว่า คือไม่ทันค่ะ เข้างาน7โมง ถ้าจะไม่พัฒนาหรือศักยภาพไม่ถึง ให้2 แถว กลับมาค่ะ เมื่อก่อนไม่เดือดร้อนขนาดนี้ เคยโทรไปบอกผู้จัดการสายเปลี่ยนคน สรุปใครรับผิดชอบ ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่ให้2 แถวมาวิ่ง พยายาจะเข้าใจแต่พอเจอแบบนี้ไม่ไหวค่ะ ทำไม่ได้รอบรับไม่ได้ก็เอารถ2 แถวกลับมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . ขอขอบคุณที่ใช้บริการ