เอาบัตรใส่ไว้หลังเคสทรศ.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาเก็บค่าโดยสารได้เอาบัตรรายสัปดาห์ใส่ในหลังเคสใส เน้นว่าเคสใส แทนที่พนง.จะบอกด้วยวาจาที่สุภาพ และดีกว่า กลับใช้คำพูดที่เสียงดงทั่วรถ และได้อ้างว่าผิดกฏในการตรวจสอบบัตรหรืออะไรสักอย่าง เลยอยากจะทราบว่ามันมีกฏห้ามเอาบัตรใส่หลังเคสใสเพื่อให้การตรวจสอบง่ายต่อทั้งผู้ใช้บริการและพนง.เอง และคำพูดจาควรมีการระมัดระวังมากกว่านี้มั้ย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ