เหรียญ50สตางค์ ของรถปอ. ทอนได้แต่เวลาจ่ายทำไมไม่รับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้รับเงินทอนเป็นเหรียญ50สต.จากรถปอ.(รถเอกชนไม่ขอระบุสาย) แต่พอผมจ่ายบอกว่าใช้ไม่ได้ (คันเดิมในวันถัดมา)