เส้นไปรพ เลอสิน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากจะทราบสายรถเมล์ไปโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยไปผ่านประตูและรถไม่ติด จะพาคนไข้ไปทันหาหมอ จะขึ้นรถที่อนุเสาวรีย์คะ ขอบคุณ ขอทราบข้อมูลอย่างละเอียด