เส้นรถเมล์สายเสรีไทย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรจะปรับปรุง เรื่องจำนวนรถเมล์ คนขับ ความเร็วในการขับ ระยะเวลารถเมล์หมด น่าจะสำรวจกันสักทีนะ เส้นระหว่างตลาดมีนบุรีไปเสรีไทย ถ้าบริหารจัดการกันไม่ได้ก็ลาออกกันไปเถอะ เป็นแบบนี้มาร่วม10ปีแล้ว

รียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมนำไปเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ