เส้นนทางจากหมอชิตไป กปร.

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากหมอชิตไปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง (สำนักงาน กปร.) ขอบคุณค่ะ นั่งรถเมล์ หรือ BTS ?

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 509 ลงพาต้าปิ่นเกล้าต่อรถสาย 57,149 ฝั่งเดี่ยวกับพาต้าปิ่นเกล้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ