เส้นทางA3

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทาง A3 จากดอนเมือง ลงจุดไหนที่ใกล้MRTที่สุด (ต้องการไปMRTสามย่าน)

เรียนผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องลง MRT สวนลุมพินีครับ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว