เส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก การไฟฟ้าเคหะย่อย ไป เซ็นทรัลพระราม 9 นั่งสายอะไรครับ (ที่ไม่ใช่529)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 140 ลงบริเวณโรงแรมอินทราประตูน้ำต่อรถประจำทางสาย 73,73ก.,514 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ