เส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดอะมอลมาปทุมธานีขึ้นตรงไหนค่ะ (รถตู้กับรถเมย์ค่ะ) ถ้ารถตู้ต้องนั่งไปลงฟิวหรือป่าวค่ะ ถ้ารถเมย์ต่อเดียวเลยไม่ทราบว่าขึ้นตรงไหนค่ะ รถมีเวลาไหนบ้างค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ใช้รถสาย 522 ฝั่งพันธิ์งามวงค์วาน ผ่าเลนครับ