เส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรับปิ่นเกล้าไปbtsอนุสาวรีย์ รถเมล์สายไหนผ่านและราคาเท่าไหร่คะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ