เส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากท่าน้ำนนท์ไปหลักสี่ หร์อ วัชรพล รามอินทรา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 63 ลงป้ายซอยเสนาแล้วข้ามฝั่งขึ้นสาย 59 ไปหลักสี่ หรือ ขึ้นสาย 26 ไปวัชรพล รามอินทรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ