เส้นทางแยกประเวศ - BTS อุดมสุข ไม่มีเมล์ รถไม่เพียงพอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เส้นทางจากแยกประเวศไปถึงBTSอุดมสุข ไปกลับ ควรมีรถเมล์ประจำทางสาธารณะ ปัจจุบันมีแค่รถ2แถวกับรถตู้ บรรจุคนได้น้อย เวลาเร่งด่วนไปทำงานหรือกลับบ้าน ใช้เวลารอรถนานมาก เพราะรถไม่เพียงพอ เป็นมานาน ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เรียนผู้ใช้บริการ เดินรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ในการนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)