เส้นทางเดินรถสาย53

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะเดินทางจากเทเวศน์ไปวงเวียน22กรกฎา นั่งรถเมล์สาย53ไปถึงไหมคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ตอบ 1. ขึ้นรถจากตลาดทเวศน์ สาย 53 ผ่านวงเวียน22กรกฎา เลยครับ โทรสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถสายด่วน 1348 ให้บริการตั่งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ edit reply