เส้นทางสาย170

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีgps เพื่อจะคาดเดาเวลาในการมา เพราะรถเดินเส้นนี้น้อยมาก หรืออยากให้รถขสมกมาช่วยวิ่งด้วยเพราะรถขสมกมี gpsจะได้กำหนดเวลาได้ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านเสนอแนะนำการบริการของรถเอกชนร่ามบริการ ควรนำระบบ gps มาติดตั้งในรถโดยสารประจำทางสายที่ 170 จะได้รับความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำข้อมูลแจ้งให้ผู้ประกอบการไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป (ขอขอบคุณ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ