เส้นทางรถเมล์ 84ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันอยากขอเสนอให้ผู้มีอำนาจช่วยเพิ่มรถเมล์ในเส้นทางนี้ หรือกำหนดเวลารถออกที่ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันใช้ระยะเวลาในการรอรถเมล์สายนี้จากศาลายา เพื่อมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมที่ประมาณ 50 นาที ถึง 1.30 ชั่วโมง ในเวลาช่วง 17.00-20.00 น. ทุกวัน ซึ่งมันคือช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จะกลับบ้าน แต่รถเมล์ทิ้งระยะเวลานานมากเกินไป ดิฉันพอเข้าใจเรื่องรถติดค่ะ แต่ตำแหน่งที่รอรถมันคือประตู 6 มหิดล ซึ่งเป็นการติดไฟแดงเป็นระยะๆ แต่ถ้ามีการจัดสรรเวลาเดินรถที่ดี การทิ้งห่างของรถไม่น่าจะนานมากขนาดนี้ มันกลายเป็นรถน้อยและไม่แน่นอน ในขณะที่จะเห็นรถฝั่งขากลับวิ่งติดๆๆ เข้าไป 3-4 คัน กว่าจะมีรถขาออกมาสักคัน ถึงแม้จะรอสาย 547 รถร่วมได้ แต่สายนี้เป็นรถที่มีระยะเดินรถที่ไกลมาก ทำให้ดูเหมือนมีน้อยเช่นกันและคุณภาพรถก็ค่อนข้างน่าอันตราย เช่นการเอียงมากของรถ แต่ยังนำมาใช้รับผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอเสนอแนวทาง แล้วแต่พิจารณา ข้อเสนอ 1. การจัดการตารางเดินรถที่ชัดเจน ระบบนี้อาจต้องใช้ระบบมาตรฐานสากลมาช่วย แต่เป็นลักษณะปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทย 2. ลดระยะเส้นทางให้เส้นลง เพื่อดูเหมือนมีรถมากขึ้น เช่น ศาลายาส่งแค่ พุทธมณฑลสาย 3 รอยต่อถนนเพชรเกษม ไม่ไปถึงเดอะมอลล์ เนื่องจากเส้นเพชรเกษมก็มีรถสาย 7, 84 ซึงมีมากพอที่จะไปถึงบางหว้า ด้วยความเคารพ วัลยา