เส้นทางการเดินรถ 388

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย 388 วิ่งผ่านจากวัดศรีประวัติไปวัดชลประทานรังสฤษดิ์ผ่านที่ใดบ้าง และขากลับมาวัดศรีประวัติต้องขึ้นจากตรงไหน