เสียความรู้สึก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
21-12-58 เวลา22.30 รถเมล์สาย168 โบกแล้วแต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร ซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร แต่การที่คนขับทำแบบนี้ ทำให้ต้องเดินไปรอรถสายอื่นแทน เพราะเกรงว่าคันนี้อาจจะเป็นคันสุดท้ายแล้ว ทำให้เดินทางลำบากทั้งที่กะเวลาในการรอรถแล้วแต่สุดท้ายรถไม่จอด ก้ต้องนั่งแท็กซี่แทนซึ่งมันเปลืองค่าใช้จ่าย และเสียเวลามากในการรอรถแต่ไม่ได้ขึ้น

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป