เสาร์ - อาทิตย์รถขาด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนรถสาย 168 58 113 ปอ.พ.4วันที่21 กย 57 เวลา22.30-23.10 น.ไม่มีรถซักคัน รอรถที่บิกซิรามคำแหง ไปสุขา3