เสริมได้...แต่ควรเสริมในจุดที่ต่อรถสายอื่นไปปลายทางได้ด้วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 195 เส้นทางคลองเตย - เดอะมอลล์ท่าพระ ที่วิ่งเสริมบางปะกอก (ป้ายสีเขียว) ช่วยเปลี่ยนเป็น “เสริมบางปะแก้ว” หรือ “เสริมดาวคะนอง” ได้หรือไม่ ทุกวันนี้รถวิ่งเสริมแค่บางปะกอก แล้วจากบางปะกอกก็ไม่มีรถเมล์สายไหนเลยที่วิ่งไปทางเดอะมอลล์ท่าพระ หน่วยงานช่วยเปลี่ยนจุดตัดเสริมได้ไหม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ตัดเสริมแล้วก็ควรที่จะให้ผู้โดยสารสามารถต่อรถสายอื่นไปยังปลายทางได้ด้วย ฝากพิจารณาด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ