เสริมคลองเตยเพื่อ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้พลาดไม่ทันดูเพราะรีบ แม่งจะเสริมอะไรเยอะแยะเสริมเพื่อ? รอรถไปเซ็นทรัลพระราม3นานกว่าเดิม เสียค่ารถเพิ่มขึ้นอีก หงุดหงิดเข้าไปอีกเมื่อลงกรมศุลแล้วเจอรถเสริมอีกรอบนานเข้าไปอีก ยังไงมันก็ต้องต่อสาย180กับ102 ถ้านั่ง102ก็เสียค่ารถเพิ่มไปอีก นี้เดินรถแบบ.... ต้องการเงิน?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ