เสนอให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยดิฉันเป็นผู้ที่ใช้บริการรถขสมก.เป็นประจำ จึงเล็งเห็นถึงการให้บริการว่ามีความบกพร่องบางด้าน ดังนี้ 1. จำนวนรถเมล์บางสายไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ เช่นสาย170 ซึ่งเป็นสายที่ผู้ใช้บริการหลายท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่รอนาน เมื่อได้โทรไปสอบถาม ทางขสมก.กล่าวเพียงว่ารถออกตรงตามเวลา ซึ่งในบางครั้งดิฉันเคยรอรถเมล์บางสายนานถึง 3ชม.และเป็นวันธรรมดา ดิฉันจึงขอเสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลการออกของรถเมล์ให้มีการตรวจสอบและอาจลงไปตรวจสอบตามพื้นที่จริงว่ารอนานจริงหรือไม่ 2. พนักงานcall centerบางท่านเหมือนโดนบังคับมารับสายโทรศัพท์ แต่ดิฉันขอชื่นชมพนักงานอีกหลายท่านที่มีความเต็มใจในการบริการซึ่งนับว่าเป็นพนักงานส่วนใหญ่และเป็งสิ่งที่ดี 3. การใช้แอพพลิเคชั่นยังไม่มีความเสถียรมากพอและค่อนข้างใช้ยาก เนื่องจากต้องระบุชื่อป้ายรถเมล์ให้ตรงกับที่ระบบบันทึกข้อมูลไว้โดยไม่สามารถใช้สถานที่ใกล้เคียงได้ แต่นับว่าเป็นแอพพลิชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการขึ้น 4. การใช้จอบนรถเมล์นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ดิฉันคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีบอกชื่อป้ายรถเมล์ทุกป้ายบนหน้าจอ ทำให้ผู้ใช้บริการบางท่านที่ขึ้นรถเมล์สายนั้นเป็นครั้งแรกเกิดความสับสนได้ 5. การใช้เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้จริง ดิฉันขอเสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบการใช้จริงด้วย และขอเสนอให้มัการจัดการวางแผรในเรื่องการพัฒนารถเมล์โดยมีผู้ใช้บริการจริงเข้าร่วมการประชุมหรือหารือเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการจริง 6. การตอบคำถามและรับเรื่องร้องเรียนของadmin ดิฉันขอความกรุณาให้ช่วยนำสิ่งที่เสนอแนะไปปรับปรุงและแก้ไขในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแก่ประเทศและการพัฒนาของขสมก. ขออภัยหากมีข้อเสนอที่มากเกิน และขอชื่นชมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อุสัตย์และจริงใจ ขอบคุณค่ะ