เสนอให้นำรถไมโครบัสกลับมาให้บริการใหม่ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากรถรอนาน ช่วงเวลาเร่งด่วนรถก็แน่น อยากให้เพิ่มปริมาณรถโดยเฉพาะรถที่ขึ้นทางด่วนข้ามจากฝั่งธนเข้าเมือง และอยากให้สาย ปอ. 4 กลับมาวิ่งให้ถึงทุ่งครุเหมือนเดิม เพราะปัจจุบันรถเมล์ที่ผ่านประชาอุทิศ มีแค่ 75 21 และ 88 (ซึ่ง 88 นี่หายากมากถึงมากที่สุด) ต้องการทางเลือกเพิ่มในการเข้า-ออกเมืองค่ะ เป็นรถไมโครบัส หรือรถพ่วงอีกทางเลือกก็ดีค่ะ