เสนอแนะ รถเมล์สาย 101

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีการสร้างทางลอดใต้ถนนบริเวณสี่แยกตรงสถานี BTS ตลาดพลู + BRT ราชพฤกษ์ ทำให้ป้ายรถเมล์ตลาดพลูถูกยกเลิก รถเมล์ที่ข้ามสะพานมาจากแยกท่าพระจึงต้องวิ่งยาวมาจอดป้ายถัดไปที่เดอะมอล์ท่าพระ สำหรับคนที่ต้องขึ้นรถ BRT สถานีราชพฤกษ์ ต้องเดินย้อนกลับมาไกลมาก จึงอยากเสนอแนะให้รถเมล์สาย 101 เลี้ยวซ้ายวนเข้ามาจอดที่ BRT ราชพฤกษ์ ก่อนจะเลี้ยวออกไปป้ายถัดไปที่เดอะมอลล์ท่าพระ เช่นเดียวกับรถเมล์สาย 68 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ