เสนอแนะ ปอ 23 ทางด่วน ไปเทเวศน์ รับผู้โดยสารตั้งแต่ออกจากอู่เมกาบางนา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เสนอแนะ ปอ 23 ทางด่วน ไปเทเวศน์ รับผู้โดยสารตั้งแต่ออกจากอู่เมกาบางนา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ย่าน ถนนบางนา-ตราด และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ ขสมก (ดีกว่าตีรถเปล่า ไปสำโรง)