เสนอแนะสาย 145 ครีมแดง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยผมโดยสารรถสายนี้เป็นประจำในช่วงเช้าและเย็น จุดที่ผมขึ้นลงจะเป็น รพ.สมิติเวช -หมอชิต ปัญหาที่พบคือ 1.ขาดระยะในช่วงเช้า วันธรรมดา ขาเข้าหมอชิต ประมาณช่วง 07:00-07:30 (ที่แปลกคือ ก่อนหน้านั้นรถมาติดๆกัน 2-3 คัน) 2.ขาดระยะในช่วงเย็น วันเสาร์ ขาเข้าหมอชิต ตั้งแต่ 16:30 น. เป็นต้นไป ส่วนเรื่องอื่นๆ ผมคิดว่าบริการของสายนี้ได้รับการปรับปรุงมาค่อนข้างดีแล้วครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ