เสนอแนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1) รถครีมแดง ควรติดพัดลม เนื่องจากช่วงฝนตก ผู้โดยสารปิดหน้าต่างหมด จะหายใจลำบาก บางเส้นทางก็ไม่มีรถปรุบอากาศวิ่งเลย 2) รถครีมแดง ควรได้รับการปรับปรุงสภาพรถ เช่น หน้าต่างชำรุด ข้างที่นั่งผู็โดยสารมีแต่สนิม ราวจับทางขึ้นลงสีลอกติดมือ เบาะที่นั่งหลุด ท่อไอเสียมีควันดำ 3) รถปรับิากาศ ควรได้รับการปรับปรุงสภาพรถ เช่น เบาะทึ่นั่งชำรุด แอร์ไม่เย็น หลังคารั่ว ท่อไอเสียมีควันดำ 4) ปรับปรุงระยะเวลาการปล่อยรถ และความเร็วในการขับรถของพนักงานขับรถให้เหมาะสม เช่น ช่วงก่อน 17:00 รถเมล์มาติดๆ กัน ดังนั้น พอหลัง 17:00 เป็นต้นไป ทำให้รถขาดระยะ 5) กรณีผู้โดยสาร ขึ้นกันจนเต็มรถ ควรมีวิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่การพยายามอัดผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด เช่น เมื่อคนยื่นเต็มให้ขึ้นป้ายว่าเต็ม และรับคนเพิ่มเฉพาะป้ายที่มีคนลง การที่รถแน่นเกินไป ทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย 6) ควรมีการประสานงานกับ bts และ mrt ให้มีที่จอดรถเมล์ และมีตารางเวลาเข้าออกชัดเจน เพื่อเป็นการเชื่อมต่อเส้นทาง 7) ควรมีการปรับปรุงป้ายรถเมล์ เช่น มีป้ายบอกว่ากำลังจะมีรถสายใดมาถึงป้าย หรือสามารถกดเพื่อให้รถเมล์สายนั้นๆ ทราบว่ามีผู้โดยสารรออยู่ 8) หน้าแสดงความคิดเห็น ควรปรับปรุงเรื่อง captcha ให้เข้าใจง่ายกว่านี้ หรือให้เป็นสากล ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสภาพของรถและ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ที่กล่าวมาในขั้นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ