เสนอเพิ่มรถสาย 189

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจาก 189 เปลี่ยนมาวิ่งเส้นทางใหม่ ที่เลยไปทางพาต้า ซึ่งไกลขึ้นกว่าเดิม อยากจะให้เพิ่มรถหน่อยจาก10 คันที่มีอยู่มันไม่พอ ทำให้เกิดช่องว่างในการรอในชั่วโมงเร่งด่วนนานมากๆ 30-40 นาที คนสะสมที่ป้ายทำให้รถแออัดมาก ทำไมทางขสมก.ไม่เพิ่มจำนวน หรือทางที่ดีเพิ่มรถแอร์ คันใหม่เข้ามาสิครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ