เสนอรถเมล์เส้น เกษตร-นวมินทร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นเส้นที่เดินทางลำบากมากคะ ไม่มีรถเมล์ หรือรถบริการเลย ได้ข่าวว่ามีสาย 178 สายเดียว ก็ช้ามากกกก